Rambøll Management Consulting har med dette gleden av å presentere årets IT i praksis. Rapporten gir et innblikk i utfordringer med og status på digitaliseringsarbeidet og strategisk bruk av IT hos private og offentlige virksomheter i Norge.

Ny innsikt og kunnskap om digitalisering

Helhetlig tenkning og bærekraft er noen av temaene i årets IT i praksis. Rapporten presenterer seks strategiske utfordringer som fremhever områder virksomheter må lykkes med for å kunne utvikle et bærekraftig Norge.

Som noe nytt i år gir IT i praksis innsikt i den digitale beredskapen til norske virksomheter gjennom et nytt rammeverk – Digital Readiness Index. Denne indeksen gjør det mulig å sammenligne virksomheter på tvers av sektorer og bransjer. Rapporten viser blant annet at offentlige virksomheter, med kommuner i spissen, er mer modne for digitalisering enn private virksomheter. Likevel viser funna at offentlige virksomheter har vanskeligheter med å hente ut konkrete gevinster av digitalisering.

Innbyggernes preferanser for offentlige digitale tjenester.

Som tidligere inneholder årets IT i praksis en innbyggerundersøkelse som måler innbyggernes preferanser for offentlige digitale tjenester.

IT i praksis er den mest omfattende kvantitative spørreskjemaundersøkelsen i Norge som kartlegger bruken av IT. Undersøkelsen er basert på 126 svar fra virksomhetsledere og mer enn 220 svar fra offentlige og private IT-ledere blant de 530 største virksomhetene i Norge.

Årets IT i praksis koster kr. 995,-. Du vil motta rapporten innen 7 arbeidsdager.

 

IT i praksis® blir brakt til deg av:

For ytterligere informasjon eller spørsmål kontakt:

Espen Trømborg  
Konsulent

E-mail: estr@ramboll.com
Telefon: +47 4807 0137

Morten Skodbo
Direktør

E-mail: mors@ramboll.com
Telefon: +47 4899 7956

Om Rambøll Management Consulting

Med cirka 500 ansatte er Rambøll Management Consulting et av de største konsulenthusene i Norden. Vi er en del av Rambøll Gruppen, som har 15.000 ansatte fordelt på 300 kontorer i 35 land.

EUs nye personvernforordring har trådt i kraft – vi har derfor oppdatert vår personvernspolicy.

Copyright © 2018 Ramboll Management Consulting